Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zajęć Sportowych

Załącznik nr 2

do Regulaminu Zajęć Sportowych z Piłki Nożnej z Terenu Gminy Świętajno

 

Świętajno, dn. ………………………

………………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………………

(numer kontaktowy)

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA/UCZESTNIKA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

1. Zapoznałam/łem się z treścią „Regulaminu Zajęć Sportowych z Piłki Nożnej z Terenu Gminy Świętajno” .

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad w „Regulaminu Zajęć Sportowych z Piłki Nożnej z Terenu Gminy Świętajno” związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim:

a) przychodzenia uczestnika/przyprowadzania na zajęcia sportowe tylko i wyłącznie zdrowego dziecka/uczestnika: bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z GOK (max. 30 min.) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu na zajęciach.

b) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby dziecka/uczestnika nie zostanie on w danych dniu przyjęte na zajęcia sportowe i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka/uczestnika termometrem bezdotykowym.

4. W razie zaobserwowania u dziecka/uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych, zobowiązuję się do poinformowania instruktora o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

 

………………………………………………………………………….

(podpis rodziców/prawnych opiekunów/ uczestników)

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

ul. Młodzieżowa 2

12-140 Świętajno

tel.: 508 445 116

e-mail: gokswietajno@op.pl