Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.swietajno.naszgok.pl.

Daty publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji strony internetowej:18.11.2020r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.11.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.swietajno.naszgok.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,

 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,

 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 03.12.2020r.

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 03.12.2020r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z pod adresem poczty elektronicznej: gokswietajno@op.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie znajduje się w budynku szkoły podstawowej. Położony jest przy ulicy Młodzieżowej 2, 12-140 Świętajno na parterze. Wejśćie od strony podwórka. Możliwe jest przejechanie wóżkiem pod same drzwi GOK'u, ponieważ chodnik wyłożony jest kostką brukową oraz przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W samym budynku Gminnego Ośrodka Kultury brak progów. Szerokie przestrzenie pozwalają na swobodne przemieszczanie się do miejsc komputerowych bądź regałów. Toalety nie są przystosowane do osób nepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W GOK"u nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://swietajno.naszgok.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

ul. Młodzieżowa 2

12-140 Świętajno

tel.: 508 445 116

e-mail: gokswietajno@op.pl

e-doręcznia: AE:PL-73243-13723-FAVUI-34