Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

 

Najciekawsze przebranie karnawałowe 2021”

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, ul Młodzieżowa 2, 12 -140 Świętajno

 2. Konkurs trwa do 29.01.2021r.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.02.2021r..

 

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania wykonanego według własnego pomysłu oraz prezentacja go poprzez zrobienie nagrania 5-10 sekundowego filmiku z prezentacją ubrania i wysłanie go na adres mailowy: gokswietajno@op.pl

 2. Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni

 • Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych

 • Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła.

   

§ 3

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne (3-6 lat) oraz dzieci szkolne (7-15 lat) z terenu gminy Świętajno.

§ 4

Warunki udziału

 1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

 2. Prezentacja przebrania dobranego według własnego pomysłu. Preferowane wykonanie własnoręczne z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia itp. )

 

§ 5

Przebieg konkursu

 1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu z materiałów, o których mowa w § 4,ust.2 niniejszego Regulaminu. W pracach może pomagać cała rodzina.

 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 29.01.2021r.

 3. Zostanie powołane Jury składające się z 3 osób.

 4. Komisja Konkursowa dokona analizy wysłanych filmów i oceny prezentowanych strojów, z których wyłoni zwycięzców

 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.02.2021r. I zostanie zamieszczone na stronie GOK Swiętajno https://swietajno.naszgok.pl/ oraz facebooku instytucji https://www.facebook.com/GOK-%C5%9Awi%C4%99tajno-360927784094319

   

§ 6

Kryteria oceny prac

 1. Przebrania będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:

 • dzieci przedszkolne 3-6lat

 • dzieci szkolne 7-15lat

 1. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Pomysłowość

 • Estetyka wykonania stroju

 • Wkład pracy

 1. Przebrania gotowe (produkcja masowa) nie będą oceniane.

 

§ 7

Zasady przyznawania nagród

 1. W każdej kategorii Komisja przyzna dwie nagrody: Króla i Królowej Balu (Dziewczynka i Chłopiec).

 2. W przypadku braku możliwości przyznania lub nieprzyznania nagród w jednej z kategorii, o których mowa w§ 6, ust. 1., Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

 3. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe

 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

   

 

§ 8

Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 05.02.2021r. I zostanie zamieszczone na stronie GOK Świętajno www.swietajno.naszgok.pl oraz facebooku instytucji https://www.facebook.com/GOK-%C5%9Awi%C4%99tajno-360927784094319

 2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody.

 2. Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora.

 3. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

 4. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.swietajno.naszgok.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

ul. Młodzieżowa 2

12-140 Świętajno

tel.: 508 445 116

e-mail: gokswietajno@op.pl

e-doręcznia: AE:PL-73243-13723-FAVUI-34