Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

Regulamin konkursu

 

Regulamin Konkursu na

Najładniejszą Marzannę 2021”

 

 

 1. ORGANIZATOR

  Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świętajno

 2. CEL KONKURSU

 • przybliżenie tradycji pożegnania zimy,

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją ludową,

 • zaprezentowanie talentów artystycznych i pobudzenie wyobraźni plastycznej, technicznej, manualnej,

 • rozbudzanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży,

 • wymiana doświadczeń różnych grup plastycznych i twórczych,

 • konfrontacja osiągnięć artystycznych,

 • popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

 1. CZAS TRWANIA

  Kukły należy dostarczyć osobiście do siedziby GOK-u, ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świętajno, do 25 marca 2021r. w godzinach od 10.00-15.00.

 2. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież.

 2. Przyjmowane będą prace tylko indywidualne, nie zbiorowe.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu oraz na publikację imienia i nazwiska na stronach internetowych i na facebooku GOK-u, oraz innych publikacjach związanych z konkursem.

 4. Uczestnik oświadcza, że prezentowana i wykonana praca jest jego autorstwa.

 1. WARUNKI UDZIAŁU

 1. Wykonanie najciekawszej marzanny.

 2. Technika wykonania: prace mogą być wykonane w dowolnej technice, z różnego rodzaju materiału - inwencja twórcza.

 3. Praca powinna być oznaczona czytelną metryczką przytwierdzoną do kukiełki i zawierać następujące informacje

 • imię i nazwisko twórcy kukły, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna

 1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawionymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach (wypełniona Karta Zgłoszenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu).

 2. Kukłę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie do dnia 25.03.2021 roku (czwartek) w godzinach 10:00 – 15:00.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.03.2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie i zostanie przedstawiony na stronie www.swietajno.naszgok.pl oraz FB GOK-u.

 4. Marzanna powinna mieć przynajmniej 1 metr wysokości.

 1. KRYTERIA I OCENA PRAC

 • zgodność pracy z tematem konkursu

 • pomysłowość

 • estetyka pracy

 • walory artystyczne

 1. NAGRODY

 1. Powołane przez organizatorów jury oceni marzanny i wyłoni zwycięzców

  I miejsce – bon podarunkowy w kwocie 500 zł

  II miejsce – bon podarunkowy w kwocie 300 zł

  III miejsce – bon podarunkowy w kwocie 200 zł

 2. Bony do wykorzystania w sklepie edukacyjno-kreatywnym.

 3. Wręczanie nagród zostanie uzgodnione telefonicznie z rodzicami/opiekunami zwycięzców. Odbiór z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

 4. Jeden uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu jedną kukłę.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej, profilu Facebook i w innych publikacjach.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.

 3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 508-445-116

 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

ul. Młodzieżowa 2

12-140 Świętajno

tel.: 508 445 116

e-mail: gokswietajno@op.pl

e-doręcznia: AE:PL-73243-13723-FAVUI-34